Statuten

Tring....... de telefoon gaat. Mijn telefoon doet helemaal geen tring. Doet me denken aan die jonge collega die ik had, die zei altijd; Die meisje zoekt de pindakaas. Oh, zei ik dan, dat meisje zoekt die pindakaas. (De jongeman had een Engelse vader en een Franse moeder of vice versa.

Hans de Jong aan de lijn. Na eerst de gebruikelijke plichtplegingen; Hoe gaat het met jouw aandelen Ziggo ? Ja, met mijn aandelen KPN gaat het wel goed, kwamen we toe de point. Zo zijn wij Noord Hollanders, snel toe de point komen. Hans kreeg het met mij over de statuten. Die hadden jullie toch al. Ja, maar ze waren verouderd en bovendien liepen ze in augustus 2002 af, iets wat we nooit hebben opgemerkt. Gek, zei Hans, dat daar een einddatum op zit. Ik heb dat bij Koedijk nooit gezien. Hans had wat op en aanmerkingen over de statuten en ik adviseerde hem de 'knelpunten' te noteren en deze op de ledenvergadering ter sprake te brengen, zodanig, dat er een gewijzigd concept kan worden opgesteld, waarmee we dan verder kunnen.

Toch maar even zoeken of ik niet ergens nog iets kon vinden. En jawel hoor, in een oude ordner vond ik onze Koninklijke goedkeuring uit maart 1974 met daarbij statuten. Wat lees ik nu in die statuten, niet de statuten zijn geldig tot 2002, maar de vereniging als zodanig gaat dan over de houdbaarheidsdatum heen. Oftewel we moesten in augustus 2002 onze levensloop even verlengen !!

Dus we hebben een gat van 15 jaar !!

Dat heeft wel een aantal nare gevolgen. 1)Allereerst kunnen we komend seizoen niet ons 50 jarig bestaan vieren. 2)De namen van alle kampioenen zullen in de komende tijd uit de borden en bekers verwijderd worden en 3)Tenslotte moet er 15 jaar onterecht ge-inde contributie terugbetaald worden aan de leden.

Ronald van Ewijk is zich daar nu al over aan het buigen.
Eén en ander heeft waarschijnlijk tot gevolg dat we failliet zullen gaan.

was getekend Piet Pensioen